26.6.08

HAY QUE SER MUY HOMBRE...PARA SER GAY

EKAINAK 28

LESBIKO, GAY, TRANSEXUAL ETA BISEXUAL HARROTASUN EGUNA

Ekainaren 28a data historikoa da; honezkero, lesbianen, gayen, bisexualen eta transexualen duintasunaren onespenerako borrokaren aldeko ikurra bihurtu da; hala eta guztiz ere, oraindik amaitu gabeko aldarrikapen bidea da.

Zabalduta dagoen iritzi baten arabera, lesbianek, gayek, bisexualek eta transexualek, egun, inoiz baino askatasun gehiagoz gozatzen dute. Antza denez, gure gizartean guztiz onartzen den errealitate bat da, zenbait herrialdeetan orain dela gutxi lortutako aurrerapen legislatiboak kontuan hartuta, aurrerapausoa emateko sexu bereko bikoteen eskubideak aintzat hartzeko balio izan direnak, kasu batzuetan ezkontzarako eta adopziorako eskubidea ere onartuz.

Haatik, harreta gehiagorekin begiratuz gero agerian dagoen bestelako errealitatea daukagu; badira gaur egun zenbait lurraldetan non oraindik LGBT kolektiboa heriotza zigorraren mehatxupean bizi dena. Gure gizartean ere, hain aurreratua dirudien arren, homofobo eta transfobiko erasoak eguneroko errealitatea dugu: sexu berdineko bi pertsonen artean afektu edo maitasun agerbideak edota pertsona transexualen agerrera hutsa oraindik ez dira onartzen hainbat esparru publikoetan, are gehiago, gaizkitze eta gaitzespena jasan behar izaten dute.

Gizon talde bat gara, gure matxista jarrerak aldatu nahi ditugunak, gizon sentibera izanez, norberaren identitatea aske eraikitzen saiatzen ari garenak, errolak eta estereotipoak baztertu nahian eta, era berean, gure bizitza emozional eta afektiboa betetasunez garatzeko asmoarekin.

Gizonezko eta emakumezkoen arteko egiazko berdintasuna bilatzen dugun gizon talde bezala aldarrikatzen dugun eskubidea zera da: edozein pertsona bere sexualitatea bizi dezan gozamen osoz laket konpartituaz. Sexualitate askearen (aukera eta orientazio sexualaren askatasuna barne) adierazpenaren aurka atentatzen duen edozein jokabidearen kontra agertzen gara.

Berdintasunaren aldeko Arabako gizon taldea, Ekainaren 28a, egun honen inguruan antolatuko diren hainbat ekitaldietara batu nahi da; homofobia eta transfobiaren aurkako borrokaren alde egiteko, ulertzen dugulako jarrera hauek elkarbizikidetzaren kontra, desberdintasunaren kontra, aniztasunaren kontra eta Giza Eskubideen aurka doazelako; edozein gizarte demokratiko eta anitza garatzeko beharrezkoak diren zutabeen kontra, alegia.


GHIA - BERDINTASUNAREN ALDEKO ARABAKO GIZON TALDEA.

28 JUNIO
DÍA DEL ORGULLO LESBICO GAY TRANSEXUAL Y BISEXUAL.

El 28 de junio constituye una fecha histórica y un símbolo muy importante en la lucha por el reconocimiento de la dignidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, un camino que todavía no ha terminado.

Según una opinión bastante extendida, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, hoy en día, disfrutan de mayor libertad que nunca. Parece una realidad completamente aceptada en nuestra sociedad; máxime teniendo en cuenta los avances legislativos más recientes en algunos países, en los que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo, incluyendo en pocos casos el derecho al matrimonio y la adopción.

Sin embargo, una observación más atenta muestra una situación completamente diferente. Aún hay varios países en los que el colectivo LGBT vive amenazado por la pena de muerte. Incluso en nuestra sociedad, que parece tan avanzada, las agresiones homófobas y transfóbicas son una realidad cotidiana: las muestras de afecto entre dos personas del mismo sexo o la mera presencia de personas transexuales aún no se toleran en muchos espacios públicos, siendo motivo de maltrato y rechazo.

Somos un grupo de hombres que queremos cambiar nuestras actitudes machistas y mostrarnos como hombres sensibles y que intentamos construir nuestra identidad personal libremente, al margen de roles y estereotipos, así como a desarrollar de forma plena nuestra vida emocional y afectiva.

Como hombres que buscamos una igualdad real entre mujeres y hombres, reivindicamos el derecho de todas las personas a vivir una sexualidad diversa desde el disfrute del placer compartido y nos oponemos a toda conducta que atente contra el libre ejercicio de la sexualidad, incluida la libertad de opción y orientación sexual.

Desde el Grupo de Hombres por la Igualdad de Álava queremos adherirnos a los actos que en torno al día 28 de junio se celebren para seguir combatiendo la homofobia y la transfobia, por entender que atentan contra la convivencia, contra el respeto a la diferencia, contra la diversidad y contra los Derechos Humanos, pilares que deben sustentar cualquier sociedad democrática y plural.

GHIA - GRUPO DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE ÁLAVA


No hay comentarios: