24.2.09

SEMINARIO “POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS”.

SEMINARIO “POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS”.VITORIA-GASTEIZ, 2009ko OTZAILA

ADISKIDE FEMINISTA GUZTIEI

Denok dakizuen bezala, Diputatuen Kongresuan, eta Gobernuaren erabakiz, Abortatzeko Eskubidea arautuko duen lege berri bati buruz eztabaidatzen ari dira.
Guk, Asanbladako emakumeok, Estatuko beste erakunde feminista batzuekin lankidetzan, kanpaina bati ekin diogu irteten den proposamen berriaren ardatza emakumeen erabakitzeko eskubidea izan dadin helburutzat hartuta.

Eztabaida honetan sakontzeko eta gizarteari gure ikuspegia eskaintzeko une garrantzitsuan gaude. Araban mugimendu feminista osatzen dugun guztiok une hau baliatzea nahi dugu, gai honen inguruko kontu zahar eta berrien gainean eztabaidatzeko, elkarren berri izateko eta aurrera egiteko.

Horregatik, guztiak Abortuari buruzko mintegi batera gonbidatu nahi zaituztegu. Bizkaiko Asambladako hiru Emakuek emango dute.

Mintegiaren helburua abortatzeko eskubidea defendatzeko ditugun argudio-lerroetan sakondu eta garatzea da; horrela, egun gizarte eta politika mailan gauzatzen ari den eztabaidan hobeto eragin ahal izango dugu.

Bestalde, beste hainbat alderdi ere landuko dira: egungo eztabaida non dagoen identifikatu, eztabaida horretan zeinek parte hartzen duten aztertu, zein planteamendu eta proposamen dituzten, zein ekarpen egin diren, feminismoaren barruko adostasunak eta desadostasunak zein diren...

Honako puntu hauek lantzea proposatzen dugu:

- Kongresuko Batzordean eztabaida nola doan eta zein proposamen dauden adierazten duen informazioa.
- Emakumeen ugalketa askatasuna eta autonomia; Epeen Legerik ez, eta Balizkoen Legerik ere ez, despenalizazioa.
- Alderdi bioetikoak.
- Osasun publikoan abortatzeko eskubidea. Kontzientzia objekzioa.
- Abortatzeko metodoak eta datuak Euskadin.
- …
Mintegia LARUNBATEAN, OTSAIAREN 28AN, egingo dugu, 10:30etatik etara . Casa de asociaciones Simone de Beauvoir. Portal de Arriaga,14


Ahal izanez gero, etortzeko asmoa zenbatek duzuen jakin nahiko genuke, lokala txikia geratuko balitz ere. Posta elektronikoz erantzun edo deitu 945-281842 telefono zenbakira.

Besarkada feminista bat guztioi, eta 28an elkar ikusiko dugu.
ARABAKO EMAKUMEEN ASANBLADA
--------------------------------------------------Vitoria-Gasteiz, Febrero 2009

A TODAS LAS COMPAÑERAS FEMINISTAS

Como todas sabéis en el Congreso de Diputad@s, y por decisión del Gobierno, se está discutiendo sobre una nueva Ley que regule el derecho al Aborto.
Nosotras, las mujeres de La Asamblea, en coordinación con otras organizaciones feministas del Estado, hemos iniciado una campaña con el objetivo de que el eje de la nueva propuesta que salga sea el derecho de las mujeres a decidir.

Estamos en un momento importante para profundizar en el debate y ofrecer nuestra visión a la sociedad. Queremos que nos sirva a todas las que componemos el movimiento feminista en Araba, para discutir, compartir y avanzar sobre viejos y nuevos debates que se han hecho y se hacen en torno a este tema.

Por ello, os invitamos a todas a un seminario sobre El Aborto. Que será impartido por tres mujeres de la Asamblea de Bizkaia.

El objetivo del seminario es profundizar y desarrollar las líneas argumentales de nuestra defensa del derecho al aborto y así poder incidir mejor en el debate que a nivel social y político se viene produciendo y que previsiblemente aumentará en los próximos meses.

Se trata también de identificar dónde está el debate actual, quiénes y con qué planteamientos y propuestas intervienen en el mismo, qué aportaciones se han ido produciendo al debate, cuáles son los acuerdos y desacuerdos dentro del feminismo…

Proponemos que los puntos a tratar sean los siguientes:

- Información que exista sobre cómo está el debate y las propuestas en la Comisión del Congreso.
- Libertad reproductiva y autonomía de las mujeres; ni Ley de plazos, ni ley de supuestos, despenalización.
- Aspectos bioéticos.
- Derecho al aborto en la sanidad pública. Objeción de conciencia.
- Métodos para abortar y datos en Euskadi.


Arabako Emakumeen Asanblada
C/Portal de Arriaga 14-2º dcha.
01012 Vitoria-Gasteiz
Tels: 945 281842/675759107

No hay comentarios: